βράγχιο

Μεταφράσεις

βράγχιο

gill ('vranҫio)
ουσιαστικό ουδέτερο
όργανο αναπνοής ψαριών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close