βράχος

(προωθήθηκε από βράχια)
Μεταφράσεις

βράχος

rock, cragkallio, kivirocher, roc, rocheصَخْر, صَخْرَةkámen, skálaklippe, stenGestein, Steinpiedra, roca, rockkamenroccia, sasso岩, 石바위, 암석rots, steenrock, steinkamień, skałapedra, rocha, rockкамень, скалаstenหินkaya, taşđá岩石, 石块Рок ('vraxos)
πληθυντικός βράχοι ('vraçi) , βράχια ('vraça)
1. μεγάλη πέτρα Tα κύματα σπάνε πάνω στα βράχια.
2. μεταφορικά ακλόνητος στέκομαι βράχος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close