βραβεύομαι

Μεταφράσεις

βραβεύομαι

récompenser (vra'vevome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
τιμώμαι με βραβείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close