βραβεύω

Μεταφράσεις

βραβεύω

(vra'vevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τιμώ με βραβείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close