βραδινό

Μεταφράσεις

βραδινό

dinner
ουσιαστικό ουδέτερο
το βραδινό γεύμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close