βραδύνω

Μεταφράσεις

βραδύνω

slow
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close