βραδύς

Μεταφράσεις

βραδύς

slow
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close