βραχνός

(προωθήθηκε από βραχνή)
Μεταφράσεις

βραχνός

(vrax'nos)

βραχνή

(vrax'ni)

βραχνό

hoarse, husky, raucousHesצרודпресипнал목이 (vra'xno)
επίθετο
τραχύς, βαθύς βραχνή φωνή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close