βραχνιάζω

Μεταφράσεις

βραχνιάζω

(vrax'ɲazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
αποκτάω βραχνή φωνή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close