βραχυκυκλώνω

Μεταφράσεις

βραχυκυκλώνω

short circuit

βραχυκυκλώνω

court-circuiter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close