βραχυντικός

Μεταφράσεις

βραχυντικός

abbreviatory
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close