βραχυπρόθεσμος

Μεταφράσεις

βραχυπρόθεσμος

short-term

βραχυπρόθεσμος

à court terme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close