βραχύλογος

Μεταφράσεις

βραχύλογος

terse
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close