βραχύς

Μεταφράσεις

βραχύς

short

βραχύς

court
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close