βροντάει

Μεταφράσεις

βροντάει

(vro'ndai)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
ακούγονται μπουμπουνητά Βροντάει!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close