βροντερός

(προωθήθηκε από βροντερό)
Μεταφράσεις

βροντερός

(vronde'ros)

βροντερή

(vronde'ri)

βροντερό

thunderous, loud, stentorian (vronde'ro)
επίθετο
ισχυρός βροντερή φωνή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close