βρόγχος

Μεταφράσεις

βρόγχος

loopbouclebucleloop循环smyčkaloop루프pętlalusحلقةלולאהループloop ('vroŋxos)
ουσιαστικό αρσενικό
ανατομία αναπνευστικό όργανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close