βρόχος

Μεταφράσεις

βρόχος

loop, noose
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close