βρώμα

Μεταφράσεις

βρώμα

stench
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close