βρώμικος

Μεταφράσεις

βρώμικος

dirty, filthy, grimy, squalid

βρώμικος

грязный
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close