βυζί

Μεταφράσεις

βυζί

breast, titsein, mamellemama (vi'zi)
ουσιαστικό ουδέτερο
οικείο το γυναικείο στήθος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close