βυζαίνω

Μεταφράσεις

βυζαίνω

(vi'zeno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
πιπιλίζω βυζαίνω το δάχτυλό μου

βυζαίνω


ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
θηλάζω Βυζαίνει ακόμα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close