βυζαντινός

(προωθήθηκε από βυζαντινή)
Μεταφράσεις

βυζαντινός

(vizandi'nos)

βυζαντινή

(vizandi'ni)

βυζαντινό

ByzantinebizantinobizantinaВизантийскийByzantijnse拜占庭拜占庭ByzantskéByzantinske비잔틴 (vizandi'no)
επίθετο
σχετικός με την περίοδο του Βυζαντίου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close