βυζαντινός

(προωθήθηκε από βυζαντινό)
Μεταφράσεις

βυζαντινός

(vizandi'nos)

βυζαντινή

(vizandi'ni)

βυζαντινό

Byzantine拜占庭bizantinaByzantské拜占庭bizantinoВизантийскийByzantijnseByzantinske비잔틴 (vizandi'no)
επίθετο
σχετικός με την περίοδο του Βυζαντίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close