βυθίζομαι

Μεταφράσεις

βυθίζομαι

sink (vi'θizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
μπαίνω βαθιά μέσα βυθίζομαι στην άμμο βυθίζομαι στην κατάθλιψη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close