βυθισμένος

Μεταφράσεις

βυθισμένος

countersunk
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close