βυθός

Μεταφράσεις

βυθός

fondground (vi'θos)
ουσιαστικό αρσενικό
ο πάτος της θάλασσας ο βυθός της θάλασσας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close