βυρσοδεψία

Μεταφράσεις

βυρσοδεψία

curtido, curtimbre, curtimiento

βυρσοδεψία

tannage

βυρσοδεψία

garbowanie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close