βυτίο

Μεταφράσεις

βυτίο

(vi'tio)
ουσιαστικό ουδέτερο
δεξαμενή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close