βόθρος

Μεταφράσεις

βόθρος

('voθros)
ουσιαστικό αρσενικό
λάκκος για απόβλητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close