βόρβορος

Μεταφράσεις

βόρβορος

mire, muck, mud, sludge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close