βόρεια σότο

Μεταφράσεις

βόρεια σότο

Noord-Soeto, Noord-Sotho

βόρεια σότο

Sepedi

βόρεια σότο

sotho norteño

βόρεια σότο

sotho du Nord

βόρεια σότο

Noordelijk Sotho
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close