βότρυς

Μεταφράσεις

βότρυς

cone, grape, raceme

βότρυς

grappe, racème
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close