βύσσινο

Μεταφράσεις

βύσσινο

morello ('visino)
ουσιαστικό ουδέτερο
είδος κερασιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close