γάτος

Μεταφράσεις

γάτος

Katertomcat, catgatochat, matougattokocur, kotкот ('ɣatos)
ουσιαστικό αρσενικό
αρσενική γάτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close