γέεννα

Μεταφράσεις

γέεννα

géhenne

γέεννα

gehenna
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close