γέμισμα

Μεταφράσεις

γέμισμα

cross, filling
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close