γένεση

Μεταφράσεις

γένεση

origin, genesis

γένεση

genèse, origine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close