γέροντας

Μεταφράσεις

γέροντας

('ʝerondas) αρσενικό

γερόντισσα

old manvieillard (je'rondisa) θηλυκό
ουσιαστικό
γέρος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close