γήρανση

Μεταφράσεις

γήρανση

ageing

γήρανση

старение
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close