γήρας

Μεταφράσεις

γήρας

age, old
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close