γαγγραινιάζω

Μεταφράσεις

γαγγραινιάζω

gangrener, gangréner
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close