γαγγραινώδης

Μεταφράσεις

γαγγραινώδης

gangrenous

γαγγραινώδης

gangreneux, gangréneux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close