γαιοκτήμμονας

Μεταφράσεις

γαιοκτήμμονας

landholder, landowner
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close