γαιοκτήμονας

Μεταφράσεις

γαιοκτήμονας

landlord, landowner

γαιοκτήμονας

مَالِكُ الأَرْضَ

γαιοκτήμονας

majitel pozemků

γαιοκτήμονας

jordejer

γαιοκτήμονας

Grundbesitzer

γαιοκτήμονας

terrateniente

γαιοκτήμονας

maanomistaja

γαιοκτήμονας

propriétaire terrien

γαιοκτήμονας

zemljoposjednik

γαιοκτήμονας

proprietario terriero

γαιοκτήμονας

地主

γαιοκτήμονας

토지소유자

γαιοκτήμονας

landeigenaar

γαιοκτήμονας

grunneier

γαιοκτήμονας

właściciel ziemski

γαιοκτήμονας

proprietário de terras

γαιοκτήμονας

землевладелец

γαιοκτήμονας

jordägare

γαιοκτήμονας

เจ้าของที่ดิน

γαιοκτήμονας

toprak sahibi

γαιοκτήμονας

địa chủ

γαιοκτήμονας

地主
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close