γαιώδες

Αναζητήσεις σχετικές με γαιώδες: γεωλόγος, γηγενής
Μεταφράσεις

γαιώδες

geode
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close