γαλέττα

Μεταφράσεις

γαλέττα

hardtack
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close