γαλήνιος

Μεταφράσεις

γαλήνιος

(ɣa'liɲos)

γαλήνια

(ɣa'linia)

γαλήνιο

calm, tranquil, restful, serene, still (ɣa'linio)
επίθετο
ήρεμος, ατάραχος γαλήνια ατμόσφαιρα γαλήνιο πρόσωπο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close