γαλανομάτης

Μεταφράσεις

γαλανομάτης

(ɣalano'matis)

γαλανομάτα

(ɣalano'mata)

γαλανομάτικο

(ɣalano'matiko)
επίθετο
με γαλανά μάτια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close