γαμήλιος

(προωθήθηκε από γαμήλιο)
Μεταφράσεις

γαμήλιος

(ɣa'milios)

γαμήλια

(ɣa'milia)

γαμήλιο

bridal (ɣa'milio)
επίθετο
σχετικός με το γάμο γαμήλια τελετή γαμήλιο ταξίδι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close